Affärside

Putsreperationer kräver samma nyans som befintlig fasad som ofta är nedsmutsad. Detta ställer alltså stora krav på oss när vi ska bryta fram putser/färger efter provbitar som ofta är av dålig kvalitet. Vår långa erfarenhet och kunskap gör dock att resultatet så gott som alltid blir bra. Vi bryter även fram tegelfogar och gamla färgade Gullexnyanser

Affärside

Mån-tor 07.00-16.00, fre 07.00-15.00

Affärside

Sverag vill hålla en hög servicenivå med goda kunskaper beträffande
produkterna och färgbrytningarna.

Kunden skall känna trygghet hos oss och veta att vi ställer upp
på bästa möjliga sätt i alla situationer. Nöjda kunder är den bästa reklamen!

Affärside

Adress: Sverag Byggmaterial AB, Lagervägen 5, 142 91 SKOGÅS
Telefon: 070-2348287